Podporujeme zodpovedné lesníctvo | Všetko pre výrobu nábytku.
Skryť sortiment Sortiment
Kontakty
Podporujeme zodpovedné lesníctvo

Podporujeme zodpovedné lesníctvo

Podporujeme zodpovedné lesníctvo
Spoločnosť Démos trade s.r.o., súhlasí s ideou zodpovedného lesníctva a preto sme prešli certifikáciou Trvale udržateľného hospodárenia v lesoch a to: FSC®

Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom ponúknuť produkty, ktoré spĺňajú celý proces šetrného nakladania s drevnou surovinou.

Certifikát FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council) vytvorilo prestížny medzinárodný systém certifikácie lesov a podnikov, ktoré drevo z certifikovaných lesov spracovávajú do výrobkov. Zaisťuje ekologicky šetrné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov a tým pádom napomáha chrániť ohrozené a devastované svetové lesy. Vďaka našej certifikácií FSC® si spotrebitelia môžu zvoliť výrobky z lesov obhospodarovaných trvale udržateľným spôsobom podľa pravidiel FSC®. Viac informácií nájdete na: http://www.pefc.cz/

Náš certifikát FSC® si môžete stiahnuť v sekcii: Spotrebiteľský reťazec dreva.

Zoznam pobočiek Démos trade s.r.o., obchodujúcich s materiálmi FSC®.