Podporujeme zodpovedné lesníctvo | Démos trade, s.r.o.
Skryť sortiment Sortiment
Kontakty
Podporujeme zodpovedné lesníctvo

Podporujeme zodpovedné lesníctvo

Podporujeme zodpovedné lesníctvo
Spoločnosť Démos trade s.r.o., súhlasí s ideou zodpovedného lesníctva a preto sme prešli certifikáciou Trvale udržateľného hospodárenia v lesoch a to FSC® C143171

Vďaka tomu môžeme našim zákazníkom ponúknuť produkty, ktoré spĺňajú celý proces šetrného nakladania s drevnou surovinou.

Certifikát FSC® C143171

FSC (Forest Stewardship Council) vytvorilo prestížny medzinárodný systém certifikácie lesov a podnikov, ktoré drevo z certifikovaných lesov spracovávajú do výrobkov. Zaisťuje ekologicky šetrné, sociálne prospešné a ekonomicky životaschopné obhospodarovanie lesov a tým pádom napomáha chrániť ohrozené a devastované svetové lesy. Vďaka našej certifikácií FSC si spotrebitelia môžu zvoliť výrobky z lesov obhospodarovaných trvale udržateľným spôsobom podľa pravidiel FSC. Viac informácií nájdete na: https://www.czechfsc.cz/cz-cs

Náš certifikát FSC si môžete stiahnuť v sekcii: Spotrebiteľský reťazec dreva.

Rozsah certifikovaných produktov je na FSC Public Search

Zoznam pobočiek Démos trade s.r.o., obchodujúcich s materiálmi FSC.