Diisokyanáty – obmedzenie pre priemyselných a profesionálnych užívateľov | Démos trade, s.r.o.
Skryť sortiment Sortiment
Kontakty
Diisokyanáty – obmedzenie pre priemyselných a profesionálnych užívateľov

Diisokyanáty – obmedzenie pre priemyselných a profesionálnych užívateľov

Diisokyanáty – obmedzenie pre priemyselných  a profesionálnych užívateľov
V auguste 2023 vzniká podľa nariadenia EÚ všetkým profesionálnym a priemyselným užívateľom výrobkov s obsahom diisokyanátov vyšším než 0,1 % povinnosť absolvovať odborné školenie. Z nášho sortimentu ide o niektoré produkty na báze polyuretánu značiek Den Braven, Henkel, Jowat, Perdix a Rakol.

Kto má povinnosť školenie absolvovať?

Nové nariadenie vyžaduje, aby pracovníci manipulujúci s diisokyanátmi absolvovali školenie v závislosti od ich použitia. Od 24. 8. 2023 majú byť všetci profesionálni užívatelia preškolení. Zamestnávateľ alebo osoby samostatne zárobkovo činné v prípade kontroly doložia doklad o úspešnom absolvovaní školenia, ktoré treba opakovať každých 5 rokov.

Pokiaľ teda vo výrobe alebo v teréne aplikujete PU peny, tmely, lepidlá alebo nátery s obsahom diisokyanátov, ktorých koncentrácia v zmesi je nad 0,1 %, treba sa zúčastniť školenia. Táto povinnosť sa nevzťahuje na domáce použitie.

Ako absolvovať školenie? 

Školenie môžete absolvovať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej na prevenciu rizík (váš BOZP špecialista) alebo online tu. Na tomto odkaze nájdete školenia rozdelené podľa použitia chemických zmesí s diisokyanátmi. Školenia pre pracovníkov aplikujúcich PU lepidlá alebo tmely v stolárstve a v stavebníctve nájdete pod označením 048 Priemyselná aplikácia lepidiel a tmelov (jednozložkovej PU peny, tmelov na škáry). Školenia pre priemyselné lepenie pri teplote okolia bez nástreku, pri vysokých teplotách (nad 45 °C) a/alebo vysokých rýchlostiach a/alebo nástreku, pre akékoľvek iné použitie nájdete pod označením 053 Priemyselná aplikácia lepidiel a tmelov.

Pre prístup k vyššie uvedeným školeniam sa treba na stránke registrovať. Naši zákazníci môžu tieto školenia využiť bezplatne. Po zadaní týchto kódov: FEICA_21_N12, FEICA_21_G, FEICA_21_C20 FEICA_21_DCM12 nemusíte platiť vstupný poplatok 5 € za každého absolventa školenia.

Obsah školení vypracovali odborníci z oblasti BOZP. Prezrite si leták o bezpečnom používaní diisokyanátov zo stránok Safe use of Diisocyanates. Tento leták však nenahradzuje školenie.

Ako poznáte produkty s diisokyanátmi?

Podľa nariadenia EÚ musí byť výrobok označený priamo na obale. Na našom webe a portáli ich poznáte vďaka tejto vete: „Tento produkt obsahuje diisokyanáty. Od 24. augusta 2023 sa pre priemyselné alebo profesionálne použitie vyžaduje zodpovedajúca odborná príprava.“ Informácie nájdete aj v bezpečnostnom liste produktu.

 Nechcete sa školiť? Vyskúšajte naše alternatívy do olepovacích strojov s obsahom diisokyanátov v nižšej forme.