Hľadať
CZ SK PL EN HU
KARIÉRA/Prečo Démos

PREČO DÉMOS 

 

Démos ako zamestnávateľ 

 • Aby sme svojím zákazníkom mohli poskytovať nadštandardné služby, potrebujeme tých najlepších zamestnancov, pretože vieme, že oni sú hlavným nositeľom prosperity spoločnosti. Vieme, že nielen odborne vzdelanie, ale tiež spokojní a motivovaní zamestnanci budú našim klientom poskytovať kvalitné poradenské služby, s ktorými budú maximálne spokojní.
 • Našou personálnou politikou je vyberať si zamestnancov pre dlhodobú spoluprácu. O tých sa potom staráme – vytvárame im zodpovedajúce pracovné prostredie, staráme sa o ich osobný a profesný rozvoj. Veľmi si ceníme výsledky práce našich zamestnancov, dokážeme podporiť lojálnych, proaktívnych a inovatívnych ľudí, ktorí posúvajú spoločnosť dopredu 

Vzdelávanie

Spoločnosť Démos trade s.r.o. sa stala príjemcom podpory v rámci Operačného programu Ľudské zdroje a zamestnanosť, spolufinancovaného zo štátneho rozpočtu ČR a Európskeho sociálneho fondu.

Nový projekt má názov

 • Vybudovanie podnikovej „Akadémie Démos trade“ k dosiahnutiu konkurencieschopnosti na českom i európskom trhu a bude realizovaní v období od 1.8.2009 do 31.1.2012.
 • Vytvorenie podnikovej „Akadémie Démos“ zahŕňa komplexné a systematické vzdelávanie pracovníkov vrátane nastavenia evaluačného procesu, popise kľúčových rozvíjaných kompetencií u jednotlivých pracovných pozícií a vytvorenie vlastných vzdelávacích programov.
 • Realizáciu projektu organizuje a riadi interný trojčlenný realizačný tým.
 • Do programu vstúpia všetci kľúčový pracovníci – vedúci jednotlivých oddelení, obchodníci, predajci, produktoví manažéri, nákupcovia, pracovníci zákazníckeho centra, predáci a vedúci skladu.
 • Jednou z aktivít je vytvorenie a vyškolenie profesionálnej skupiny interných lektorov s cieľom využiť odborných znalosti skúsených zamestnancov. Pre výber lektorov bude slúžiť úvodné Development centrum, ktoré pomôže nájsť medzi zamestnancami vhodných budúcich lektorov, ktorí po vyškolení sami preberú úlohu profesionálnych koučov.
 • Zavedenie využívania Development centra bude nástrojom pre meranie posunu kvality a prínosu vzdelávania. Rovnako tak lepšie odhalí slabé miesta v profesných znalostiach a vytvorí tak kvalifikovaný výukový plán.
 • Bude vybudovaná mobilná e-learningová učebňa a následne zavedené e-learningové vzdelávanie, ktoré zvýši efektivitu investovaných časových i finančných kapacít firmy a jej zamestnancov.
 • Cieľom projektu je posunúť systém rozvoja ľudských zdrojov a riadenia spoločnosti k nastaveniu systematického vzdelávania so všetkými prvkami samovzdelávacej sa organizácie a to tak, aby prostriedky investované do vzdelávania neboli investované jednorázovo a jednoúčelne, ale aby prinášali pridanú hodnotu, maximálny efekt a meranie prínosov.
 • Súčasťou projektu je tiež nastavenie kombinácie interného a externého vzdelávania, tzn. vytvorenie profesionálnej skupiny interných lektorov a koučov. Vyškolenie interných lektorov a využitie e-learningového vzdelávania sú inovatívne prvky projektu.

Kľúčové aktivity projektu

 • Meranie úrovne znalostí a schopností formou realizácie úvodného Development centra
 • Vybudovanie e-learningového vzdelávania, učebne a e-learningových modulov
 • Certifikácie interných školiteľov, lektorov a koučov
 • Konzultácie k systému fungovania interných školiteľov a koučov vo firme
 • Systematický rozvoj manažérskych znalostí a schopností
 • Systematický rozvoj znalostí a schopností obchodníkov
 • Systematický rozvoj znalostí a schopností zákazníckeho centra
 • Systematický rozvoj znalostí a schopností pracovníkov nákupu
 • Systematický rozvoj znalostí a schopností predajcov a vedúcich prevádzok
 • Vzdelávanie a rozvoj manažérov skladu a predákov
 • Meranie efektu vzdelávania
 • Systematický rozvoj jazykových schopností
 • Merania posunu úrovne znalostí a schopností obchodníkov formou Development centra
 • Organizácia a riadenia projektových aktivít

Po celú dobu trvania projektu bude prebiehať zároveň ďalšie profesné vzdelávanie všetkých kľúčových zamestnancov vo všeobecných schopnostiach a znalostiach.

Leona Řežábová, Mgr.
Vedúci projektu

Príval jarnej inšpirácie, to je nová Inšpirácia pre prácu a život, Jar 2017V hlavnej roli – kancelárie a moderné materiály!

KONTAKTUJTE NÁS

Centrálny príjem OBJEDNÁVOK KOVANIA Tel.: (+421) 0800 004 206
Fax.: (+421) 0800 004 207
E-mail: objednavky@demos-trade.com
© Copyright 2016 Démos trade, a. s. | Všetky práva vyhradené
K poskytovaniu služieb, personalizácii a analýze návštevnosti používame cookies. Interakciou s webom s tým súhlasíte.
Created by D3Soft s.r.o. © 2016